+46(0)31 15 17 28 verkstad@centralens.se

CENTRALENS BILSERVICE

En bil behöver regelbunden service, precis som andra maskiner. Komponenter slits ut och går sönder, olika årstider kräver säsongkontroller och bilen ska servas regelbundet enligt serviceboken för att förebygga fel. Vi hjälper dig med mindre servicebehov men vi tar även hand om din bil när det är dags för fullständig service. Vi utför ett fackmannamässigt arbete och följer noga biltillverkarens rekommendationer när det gäller service och reparationer.

Motoroljan har fler viktiga funktioner, och se till att byt den enligt intervall för att minska risken för slitage och i värsta fall motorhaveri. Följande egenskaper har oljan:

  • smörjer, det vill säga håller friktionsytorna i motorn åtskilda
  • kyler, genom att transportera bort värme
  • skyddar motordelar från korrision
  • minskar vibrationer och därmed dämpar motorljudet
  • rengörande funktion.

Hur ofta ska man byta olja och oljefilter?

Att byta olja är en investering i längre livslängd för motorn. Gör du det regelbundet så håller motorn sig i form längre helt enkelt. Motor oljan ska bytas  senast efter tillverkarens bytesintervall och man ska använda olja med rätt klassificering.

Vad händer om jag kör med för lite olja?

Det är inte bra för motorn. Då motorn har för lite olja blir det mer friktion som i sin tur höjer temperaturen i motorn, med haveririsk som följd.

Vad händer om jag kör för länge med samma olja?

I oljan samlas metallpartiklar och rester från bränsleförbränningen. Om du inte byter olja regelbundet ökar den här sortens skräp i oljan, vilket orsakar onödigt mycket slitage på motorn.

Hur många mil ska man köra innan det är dags för service? 

Centralens.se verkstad rekommenderar vi att du ser över din bil ordentligt en gång om året.

Det finns så många variabler att ta hänsyn till så det är svårt att rekommendera ett visst antal mil. Kör du korta sträckor mellan hemmet, dagis och jobbet, eller kör du långa säljresor på motorväg mellan Stockholm och Göteborg, eller är du kanske oftast ute på någon grusväg och skumpar? I sådana lägen är det egentligen inte relevant hur långt bilen gått, det är slitaget den utsätts för som du behöver förebygga.